ADR-RID tanácsadás

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló 25/2014. NFM rendelet alapján a Magyarország területén veszélyes áruk/hulladékok közúti szállításával kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozás köteles legalább egy veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadót alkalmazni és a közlekedési hatóságnak írásban bejelenteni. Magyarország egész területén vállaljuk cégek veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói feladatainak ellátását.

Milyen esetekben szükség ADR/RID tanácsadót alkalmazni?

  • Veszélyes áru telephelyen kívüli szállítása esetén, ideértve a szállításhoz kapcsolódó feladást is;
  • veszélyes áru ideiglenes tárolása esetén;
  • a veszélyes áru becsomagolása, töltése, be- és kirakodása, ürítése esetén, valamint
  • a veszélyes hulladékok csomagolása, szállítása, begyűjtése, kirakódása esetén.

Vállaljuk a vállalkozások részére, hogy megállapítjuk az Önök vállalkozásának kötelező-e a hatályos jogszabályok alapján veszélyes áruszállítási biztonsági tanácsadót alkalmazni, kinevezni. Az előzetes felmérést követően írásos szakvéleményt készítünk. 

Szolgáltatásaink:

ADR/RID tanácsadás: Rendszeres és alkalmi megrendelés alapján személyes tanácsadás és a jogszabályok által előírt dokumentumok készítése közúti veszélyes áruszállítással kapcsolatba kerülő vállalkozások számára.

1.3; 1.4 Fejezetek szerinti képzés: Az ADR/RID szabályzat alapján minden veszélyes áruszállítással kapcsolatba kerülő személynek ADR/RID 1.3 fejezet szerinti képzésben kell részesülnie a munkakörének és felelősségének megfelelő mértékben. A képzéseket érvényes veszélyes áruszállítási biztonsági tanácsadói bizonyítvánnyal rendelkező személy tarthatja meg.

Érintett személyek lehetnek:

  • adminisztrációt végzők, ügyintézők, fuvarszervezők, vasúti infrastruktúra üzemeltetője
  • be- és kirakodók, árukezelők, csomagolók, töltők
  • gépjárművezetők, jármű személyzet, mozdonyvezetők 
  • jármű/tartánykocsi üzemben tartók

Vállaljuk a tanácsadói tevékenységgel összevonva, vagy önálló megbízással az ADR 1.3 fejezet szerinti képzések megtartását és a jogszabályoknak megfelelő formátumú dokumentálását. 

Veszélyes áruk ADR szerinti besorolása: Szállítást megelőzően szükséges a veszélyes áruk (anyagok, keverékek, készítmények), illetve veszélyes hulladékok besorolása fizikai és kémiai tulajdonságaik alapján. A besorolás alapján eldönthető, hogy az anyag veszélyesnek minősül-e szállítás szempontjából, azaz a szállítást ADR előírásai szerint szükséges végezni, megállapíthatók az árura/hulladékra jellemző veszélyek és mértékük, valamint aa alkalmazni szükséges csomagolóeszköz típusa, minősítése, ADR követelménye.

Minősített csomagoló eszközök, veszélyességi bárcák beszerzése, és szak felszerelések beszerzése:

– veszélyes áru, illetve hulladék szállításához ADR minősítéssel rendelkező csomagoló eszközbe szükséges becsomagolni, valamint veszélyességi bárcával ellátni, megjelölni.

– Vállaljuk a veszélyes áru/hulladék szállításához alkalmas minősített csomagoló eszközök, valamint veszélyességi bárcák beszerzését.

– Az írásbeli utasításban felsorolt Adr felszerelések beszerzése.

Gépjárművezetők ADR-es képzése, minden szállítási módra, és osztályra:

Alkalmazási terület:

Kötelező képzés, minden narancssárga táblával jelölt veszélyes árut szállító szállítóegység járművezetőjének! 2007.01.01 től már a 3.5 tonna össztömeg alatti járművek vezetőinél is elvárás!

A KÉPZÉS CÉLJA ÉS FELADATA, a képzés alapvető célja, hogy a gépkocsivezetők tudatában legyenek azoknak a veszélyeknek, amelyek a veszélyes anyagok szállítása során keletkeznek, és megszerezzék azokat az alapismereteket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy egy baleset bekövetkezésének, valószínűségét minimálisra csökkentsék, illetve, ha a baleset bekövetkezett, képesek legyenek azoknak a biztonsági intézkedéseknek a megtételére, amelyek szükségesnek bizonyulhatnak a saját maguk és a közbiztonság, illetve a környezet védelme érdekében a baleset hatásainak korlátozásához.

Nem tartányos képzés:

/küldeménydarabos és ömlesztett szállítás/

Alap tanfolyam – 2-9 áruosztály csoport

Szakosító nem tartányos képzés:

1-es osztály /Robbanó anyagok

7-es osztály /Radioaktív anyagok

Tartányos képzés:

Szakosító:

2-es osztály /Gázok

3-as osztály /Gyúlékony folyadékok

Összevontan: 5.1-9 áruosztály

5.1 osztály /Gyújtó hatású anyagok

6.1 osztály /Mérgező anyagok

8. osztály /Maró anyagok

9. osztály /Különféle veszélyes anyagok és tárgyak