Környezetvédelmi szolgáltatások

Teljes körű szolgáltatási csomagot kínálunk ügyfeleinknek, hogy a környezetvédelemmel kapcsolatban felmerülő ügyeiket hatékonyan tudják intézni, úgy mint a környezetvédelmi előírásokkal kapcsolatos teendők átvállalása, adminisztratív feladatok elvégzése, szakmai segítségnyújtás, a jogszabályoknak való megfelelés biztosítása.

Vállaljuk környezetvédelmi engedélyeztetési eljárások lebonyolítását, előzetes vizsgálatok, hatásvizsgálatok és felülvizsgálatok elvégzését. Környezeti elemek vizsgálatát is el tudjuk végezni (levegőtisztaság-védelmi mérések, munkahelyi légszennyezettség meghatározása, környezeti-és munkahelyi zajmérések).

Környezetvédelmi és munkahelyi mérések

 • Levegőtisztaság-védelmi mérések (pontforrás kibocsátásának mérése, emisszió)
 • Munkahelyi levegő vizsgálata, munkahelyi légszennyezettség mérés
 • Megvilágításmérés, klimatikus paraméterek meghatározása
 • Rezgésmérés
 • Környezeti zajmérés
 • Közlekedési zajmérés
 • Munkahelyi zajmérés

Tanácsadás, engedélyeztetés

 • Környezetvédelmi megbízotti teendők ellátása
 • Környezetvédelmi nyilvántartások készítése, vezetése (hulladék termelői, hulladékgazdálkodási feladatokkal kapcsolatban, pontforrás üzemelési napló készítése)
 • Környezetvédelmi dokumentációk készítése
 • Előzetes vizsgálatok illetve környezeti hatástanulmányok, környezeti állapotfelmérések, környezetvédelmi felülvizsgálatok végzése, teljesítményértékelés
 • Környezet-egészségügyi kockázatértékelés
 • Egységes környezethasználati engedélyezetési eljárások lebonyolítása
 • Engedélyezési dokumentációk (építési, telepengedélyezési) környezetvédelmi fejezetének elkészítése
  Hulladékgazdálkodási terv készítése
 • Hulladékgazdálkodási engedélyekhez szükséges dokumentáció készítése (hulladék szállítások engedélyeztetése, hulladékgyűjtési, hulladék-előkezelési és hulladékhasznosításiengedélykérelmek elkészítése)
 • Pontforrások engedélyeztetése
 • Zajvédelmi engedélyeztetés, hatásterület meghatározása
 • Rendezési tervek környezetvédelmi vizsgálatának elkészítése
 • Környezetvédelmi jelentések készítése
 • Légszennyezési alapbejelentés
 • Légszennyezés mértéke jelentés
 • Hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatás
 • Vízjogi engedélyekkel kapcsolatos adatszolgáltatások
 • Környezetterhelési díj számítása
 • Egyéb környezetvédelmi adatszolgáltatás
 • Szabályzatok, tanulmányok, dolgozatok, elemzések, oktatóanyagok elkészítése