Munkáltatóknak

FONTOS! A hatályos jogszabályi kötelezettségek szerint minden munkáltatónak (cégformától, tevékenységtől függetlenül) rendelkeznie kell legkevesebb az alábbiakkal:

 • MUNKAHELYI KOCKÁZATÉRTÉKELÉS
 • MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁS (DOKUMENTÁLTAN)
 • ORVOSI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOK BELSŐ RENDJE
 • EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK SZABÁLYZÁSA ÉS KIADÁSA (DOKUMENTÁLTAN)

Ezek hiányában szinte biztos, hogy az Ön vállalkozása hatósági bírságra számíthat!

Munkáltatók főbb kötelezettségei
Munkáltató az, aki munkavállalót szervezett munkavégzés keretében (pl. munkaviszonyban, közfoglalkoztatási, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, közérdekű önkéntes, vagy szervezett
társadalmi munkában) foglalkoztat.

 • Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
  követelményeinek megvalósítása a munkáltató feladata.
 • Munkát csak olyan munkakörülmények
  között és időtartamban lehet végezni, hogy az a munkavállaló egészségét, testi épségét ne károsítsa.
 • A mást nem foglalkoztatók (önfoglalkoztatók), pl. a munkájukat kizárólag személyesen végző egyéni
  vállalkozók, őstermelők, vagy a szabad szellemi foglalkozásúak munkavégzésére is kiterjed a
  munkavédelmi előírások egy része.
 • Gondoskodniuk kell a munkavégzés hatókörében tartózkodók
  (járókelő, látogató, szolgáltatást igénybe vevő stb.) védelméről.
 • Károkozás, baleset, egészségkárosodás esetén viszont a felelősség legtöbb esetben ilyenkor is a munkavédelmi szabályokon
  alapul.
  A munkáltató feladata többek között:
 • a veszélyek elleni védekezés módját meghatározni, tevékenységét a munkavédelemre vonatkozó szabályok szerint végezni
 • biztosítani a munkavégzés tárgyi és személyi feltételeit (pl. létesítmény, munkaeszköz, egyéni védőeszköz, továbbá létszám, oktatás, egészségügyi alkalmasság, szakképzettség, ismeretek,
  készség, jártasság)
 • alkalmazni a munkafolyamatra, a munkavégzés során használt anyagokra vonatkozó előírásokat
 • a munkabiztonsági, illetve munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősített feladatok szakember általi ellátásáról gondoskodni
  biztosítani az elsősegélynyújtás feltételeit, mentési tervet készíteni
 • gondoskodni az előírt eljárások elvégzéséről (pl. kockázatértékelés, munkavédelmi üzembe helyezés), időszakos és soron kívüli felülvizsgálatok, munkabalesetek, és foglalkozási megbetegedések kivizsgálása
 • a szükséges utasításokat és tájékoztatást a munkavégzést megelőzően a munkavállalónak megadni és rendszeresen meggyőződni, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket
 • a munkavédelmi képviselő választás feltételeit biztosítani, és gondoskodni, hogy a dolgozók/képviselőik résztvehessenek a munkavédelmi intézkedések megvitatásában.

KÉRJE EGYEDI ÁRAJÁNLATUNKAT!